Słowniczek nowomowy

sekty Moona

Słowniczek jest w j, angielskim i polskim. Język angielski jest niemalże oficjalnym językiem w Ruchu. Wiadomo, z powodu międzynarodowego charakteru sekty. W moich tekstach będę posługiwać się wersją ang. Tak jest dla mnie prościej.


Blessing (błogosławieństwo) : ślub udzielany przez Moona i jego małżonkę Hak Ja Han. Ślub nie jest ważny prawnie.

Centrum : lokalna siedziba sekty umiejscowiona w dużych miastach Polski, kierowana przez lidera

Cheong Il Guk (Czon il Guk) Idealne królestwo, panowanie Boga, ideał. Królestwo Niebieskie na ziemi.

Divine Principle : Boska Zasada, święta księga moonizmu

Dziecko duchowe : osoba, którą zwerbowałeś i za którą jesteś odpowiedzialny

Fundraising : obowiązkowe zbieranie datków na rzecz Ruchu, wielogodzinna nie opłacana praca na rzecz Ruchu. Wyłudzanie pieniędzy na rzecz nie istniejących instytucji

Heavenly Vater (Ojciec Niebieski)- Bóg

Holy songs : święte pieśni.

Lider : osoba, która kieruje centrum. jej decyzje nie podlegają dyskusji

Matching (sparowanie) : łączenie w pary osób nie znających się, pochodzących z różnych kultur i państw przez Moona celem błogosławieństwa

Matka Duchowa, Ojciec Duchowy : osoba, która wciąga cię do sekty i stara się dbać o twój "rozwój duchowy" i żebyś przynosił owoce to znaczy spełniał wymogi sekty

Mobile fund raising team (MFT) - fundraising polegający na jeżdżeniu samochodem z miasta do miasta, mobilny.

Niebiańskie oszustwo : zasada stosowana przy weetnesingu i fundraisingu. Polega na wprowadzaniu w błąd osoby w celu wyłudzenia pieniędzy bądź próby werbunku.

Ojciec : Moon

Odszkodowanie – pokuta, zadośćuczynienie za grzechy popełnione na przestrzeni dziejów, głównie w drodze świadomych wysiłków mających na celu odwrócenie skutków tych grzechów (ble, ble, ble :lol:

 

Prawdziwe dzieci : dzieci zrodzone ze związku zawartego w wyniku błogosławieństwa, według doktryny pozbawione grzechu

 

Prawdziwi Rodzice : Moon i Hak Ja Han , prawdziwy mesjasz i jego żona, przybyli na świat w celu zbawienia ludzkości poprzez założenie prawdziwej rodziny (rodziny moonistycznej), każdą modlitwę kończy się słowami "w imieniu prawdziwych rodziców" amen

Sunday service : niedzielne "nabożeństwo" odbywające się w centrum

True Love : prawdziwa miłość, dostępna rzekomo tylko w sekcie moona

True Parents : prawdziwi rodzice, którzy z czasem zastępują ci własnych (Moon i Hak Ja Han)

Weetnessing : po prostu werbowanie, w żargonie moonistycznym dawanie świadectwa

workshop : 3-dniowe, 7-dniowe, 31 - dniowe seminaria, na których adept ulega praniu mózgu. Dla liderów są dłuższe nawet 40-dniowe

© 2018 by rosemary

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now