W Ruchu nagminnie wykorzystuje się skłonność ludzi do magicznego myślenia takiego jak np. wiara w przepowiednie, wróżby itp. Najbardziej spektakularnym dowodem oszustwa w tej materii są przepowiednie dotyczące powtórnego przyjścia mesjasza. Najciekawsze jest to , że sekcie tej nie wystarczają same przepowiednie biblijne zawarte w Księdze Apokalipsy, które rzekomo wskazują na Moona. Pragnąc dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi nie tylko Biblia służy mu do wskazania na siebie jako na mesjasza. Pragnie przecież dotrzeć do ludzi związanych z buddyzmem, hinduizmem, new age itp.

Najbardziej spektakularne przepowiednie wskazujące na Moona jako mesjasza to :

1. Przepowiednia Nostradamusa

Według Ruchu Nostradamus również przepowiadał mesjasza, który do złudzenia przypomina ... kogo? Oczywiście jakże by inaczej Moona. Łatwo go można zidentyfikować . Będzie cierpiał prześladowania, będzie więziony, będzie dużo podróżować. I będzie błogosławił wiele rodzin. Pasuje? Jak ulał... Nostradamus opisał go jako religijnego przywódcę urodzonego na Wschodzie i walczącego z Czerwonym (w domyśle komunizm). Podał nawet jego imię : Moon, które oznacza słowo dane ludziom przez Boga.

2. Przepowiednia Baby Vangi

Baba Vanga  prorokini bułgarska, Mesjasza opisała jako rozjemcę , który przyniesie pokój na ziemi i zjednoczy ludzkość i wszystkie religie. A wszystko to na drodze ...małżeństwa i rodziny. Cóż za szokujące podobieństwo!!! Jako dowód podano projekt Moona z 2001 roku, który przedstawił w ONZ ; budowa autostrad łączących wszystkie stolice świata mające rzekomo znieść granice państw... (Bez komentarza) (Berit Strait Peace Project)

3. Przepowiednia (wizja) Nanettle Crist Johnson.

Nanettle namalowała obraz , jaki otrzymała w swojej wizji. Obraz ten łudząco przypomina Moona z lat młodości. Zapowiedziała przybycie Maitreyi Buddhy , który objawi ludzkości prawdziwą miłość (True Love) i otworzy Złoty Wiek. Przepowiednia ta w 100 procentach wskazuje na Moona jako na mesjasza. Ruch twierdzi , że wizjonerka nigdy nie była członkinią sekty. jednakże są świadkowie , którzy znają ją jako członka Ruchu. Biedni wyznawcy to kupią...Oszustwo szyte grubymi nićmi.

4. Przepowiednie koreańskie

Mówią o wielkiej zmianie myślenia ludzi w początkach XXI wieku.  Bedą katastrofy naturalne ale największą zmianę duchową przyniesie jeden człowiek. Prawdziwy człowiek, mesjasz urodzony w Korei, który zjednoczy świat. Oczywiście będzie również znosił cierpienia i będzie prześladowany. On spełni wolę Boga.Zjednoczy konfucjanizm, buddyzm i chrześcijaństwo.

© 2018 by rosemary

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now