Śpiewnik pochodzi z oficjalnej strony Kościoła Zjednoczeniowego

 

1. Błogosławieństwo Chwały

https://www.youtube.com/watch?v=4_ATrBFu2B4&list=PLpD5CaFm3gJKdcCHjRxcDEZ30PwDsfk9m&index=6

1. Teraz światło chwały jak słońce nad głowami wschodzi nam.

Do wolności się obudźcie dusze i powstańcie nadszedł czas.
Wstańcie góry i doliny, bijcie źródła życia ziemi tej.
Rozjaśnijcie na zawsze świat światłem nowych narodzin.
Rozjaśnijcie na zawsze świat światłem nowych narodzin.
2. Wzywa nas Bóg na wysokościach, by przywrócić chwałę Mu.
Teraz Pan w Swej wielkości czułą miłość pragnie światu dać.
Poszukuje przebudzonych, do wolności nawołując ich.
Pragnę zawsze już służyć Mu, Temu, który wezwał mnie.
Pragnę zawsze już służyć Mu, Temu, który wezwał mnie.
3. Budzę się ze śmierci ciemności łaską życia ciesząc się.
Mój Zbawiciel przyszedł do mnie i łagodnie obejmuje mnie.
Taka radość w moim sercu, gdyż On wielką miłość dla mnie ma.
Jakież błogosławieństwo móc radować wiecznie się.
Jakież błogosławieństwo móc radować wiecznie się.
4. On mnie teraz z kolan podnosi, błogosławi teraz mi.
Cóż za radość móc w miłości tak łagodnej, boskiej przyjąć Go.
Jakże mogę się odwdzięczyć za to wszystko, czym obdarzył mnie.
Choćbym życie poświęcił swe, wciąż niegodnym czuję się.
Choćbym życie poświęcił swe, wciąż niegodnym czuję się.


2. Łaska Świętego Ogrodu

https://www.youtube.com/watch?v=4IRoKKCFprk&list=PLpD5CaFm3gJKdcCHjRxcDEZ30PwDsfk9m&index=7
1. Blask złoty dziś napełnia mnie,
ogromna łaska i moc.
Bóg życie wieczne daje mi,
radość ma najwyższa jest.
Refren:
Pełen chwały jest, brzmiący w sercu mym,
Bogu w Niebie mój śpiew.
Wdzięczny składam Mu dziś ofiarę swą,
zwycięską miłość mą.
2. Radości fala wznosi mnie,
przenika duszę na wskroś.
Nadzieja wzrasta, idę by
w pełni człowiekiem się stać.
Ref:
Pełen chwały jest .....................
3. Bez granic, tak jak wieczność jest,
sięgamy życia sam szczyt.
Wdzięczność napełnia całkiem mnie,
nigdy nie minie ten czas.
Ref:
Pełen chwały jest ......................
4. Wybrałeś Ojcze właśnie mnie,
wypełniać wolę Twą dziś.
Mój Ojcze nie zawiodę Cię,
życie też daję Ci swe. Ref:
Pełen chwały jest ........................

 


3. Nowa Natchniona Pieśń


1. Na ziemię tę przyszedłem, by
w świecie Boga żyć.
Bóg mnie wybrał, bym budował
wolny, radosny świat,
bym ukazał Prawdę wam,
niezmienny Boży cel.
A pragnienia Boga wypełnić możesz ty,
możesz również ty.
2. Niebo potężną śpiewa pieśń,
Boską, natchnioną pieśń,
gdyż rozkwita, nowy Eden.
Zanieś wszystkim tę wieść.
Poświęć się by stworzyć świat,
jakiego pragnie Bóg.
Szukaj ziemi wolnej, pragnieniom Boga służ,
Jego woli służ.
3. Błogosław Boże, Ojcze nam,
przyślij Rodzinę Swą.
Wiecznym będzie fundamentem
dobra na ziemi tej.
Tą nowiną dzielmy się,
tą prawdą dzielmy się.
Pionierami ziemi nowej staniemy się,
my staniemy się.
4. Jasne nastały dla nas dni,
stańmy, by bronić ich.
W czystym, nowym życiu wiecznym
godnie będziemy żyć.
Ojcze Dobra, Boże nasz
ideał dałeś nam.
Zbudujemy nowy świat, najwspanialszy świat,
idealny świat.

 

 


4. Wiosenna Pieśń Edenu

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nnqbC0tGxo&list=PLpD5CaFm3gJKdcCHjRxcDEZ30PwDsfk9m&index=23
1. Dziś do ogrodu was bracia zapraszam,
wraz z wiosną co kwitnie w nim.
Dzieci Edenu śpiewajmy tę pieśń,
Ogrodu Edenu pieśń.
Wszyscy, o bracia, tam spotkamy się,
śpiewajmy nową pieśń.
2. Dziś do ogrodu was bracia zapraszam,
wokół radości pieśń brzmi.
Tańczmy, radujmy się, o przyjaciele,
szczęśliwi śpiewajmy wraz.
O, przyjaciele ten ogród jest tu,
śpiewajmy nową pieśń.
3. Dziś do ogrodu was bracia zapraszam.
Dziś Eden radością drży.
Miłością dzielić będziemy się w nim, w pokoju będziemy żyć.
Przyjdźcie więc razem, zapraszam was tu,
śpiewajmy nową pieśń.

 


5. Pieśń Wiosennego Wiatru

https://www.youtube.com/watch?v=XcDmECk6fRo&index=7&list=PL0EA9564AA12278AA
1. Mój śniegu, mój wietrze mroźnej, ciemnej nocy
zdejmijcie zimne, szorstkie ręce swe.
Wiosenny wiatr zapach kwiatów przyniesie,
we wzgórza uśpione nowe życie tchnie.
2. Wiejecie tak ostro wichry zimowe,
lecz wkrótce łagodne staniecie się.
Wiosenny wiatr zapach kwiatów przyniesie,
we wzgórza uśpione nowe życie tchnie.
3. Obudź się motylu, skowronku wiosny,
zbyt długo na ziemi ten koszmar trwa.
Wiosenny wiatr zapach kwiatów przyniesie,
we wzgórza uśpione nowe życie tchnie.


6. Marsz Nowego Wieku


1. Zdobądź niebo, zdobądź ziemię,
niech wola Boga spełni się.
Naucz ludzkość słów niebiańskich, tych, które źródłem prawdy są.
Lądy, które śpią niechaj zbudzą się.
Bijmy w dzwony, głośmy niech ziemia wie.
Walczyć będziemy aż przyjdzie Szatana kres.
Tej misji ja podejmę się.
Drogą idź jak Jezus cierpiący szedł,
znieś obelgi, gdy tłum wyszydza cię.
2. Zdobądź niebo, zdobądź ziemię,
niech wola Boga spełni się.
Naucz ludzkość słów niebiańskich, tych, które łaską Boga są.
Miliard ludzi jeszcze w ciemnościach tkwi.
Przynieś ogień Prawdy, daj światło im.
Walczyć będziemy aż przyjdzie Szatana kres.
Ten trud na siebie chciałbym wziąć.
Poczuj smutek taki jak Jezus czuł,
gdy w Ogrójcu sam wobec Boga stał.
3. Zdobądź niebo, zdobądź ziemię,
niech wola Boga spełni się.
Naucz ludzkość słów niebiańskich, najgłębszym źródłem życia są.
Pogrążony w nocy niech wszechświat wie.
Mocnym głosem wołaj, niech zbudzi się.
Walczyć będziemy aż przyjdzie Szatana kres.
Tę walkę poprowadzę sam.
Wezmę krzyż i pójdę jak Jezus szedł,
kresem drogi dla mnie Kalwaria jest.
4. Zdobądź niebo, zdobądź ziemię,
niech wola Boga spełni się.
Naucz ludzkość słów niebiańskich, Największą miłość niosą jej. Powiedz ludziom, których uwięził strach,
że sztandar wolności niesiemy im.
Walczyć będziemy aż przyjdzie Szatana kres.
Wytrwale zawsze będę szedł.
Niech odpocznie Ojciec po trudzie swym,
wolę jego spełnić musimy dziś.


7. Obietnica


1. Dziś przyrzekam iść, dziś przyrzekam iść
i pójdę Ojcze jak Ty.
Śladem płynących łez,
samotną drogą i milczącą drogą,
krzyżową drogą, by cierpieć jak Ty.
Pragnienia Twe spełnić chcę,
przyrzekam do Ciebie Ojcze dojść.
Pragnienia Twe spełnić chcę,
przyrzekam do Ciebie Ojcze dojść.
2. Drogą tą będę szedł, drogą tą będę szedł,
ścieżką tuż za Panem mym.
Choć ciernista jest, to teraz wytrwam,
bo zbliża się jasność.
Jutrzenka zwycięstwa z daleka lśni.
Dając mą duszę i krew,
przejdę całą tę drogę jak On.
Dając mą duszę i krew,
przejdę całą tę drogę jak On.
3. Gotów jestem już, gotów jestem już;
służyć Ci, o Ojcze mój.
Choć trudno mi jest, pokoleń pragnienia
w sercu swym czuję.
I walczę by dotrzeć, gdzie mieszkasz Ty.
Szatan pokłoni się nam,
Ojcze, życiem swym służyć Ci chcę.
Szatan pokłoni się nam,
Ojcze, życiem swym służyć Ci chcę.


8. Przyrzeczenie


1. Wstyd niesie ziemi postać ma,
choć przecież żyję, życia mi brak.
A mimo to mnie nie zostawiłeś,
zrywasz kajdany, przynosisz życie.
Gdy łagodnie podniosłeś mnie,
pierwszy raz krwawy ujrzałem Twój pot.
Tak cierpliwie Swych słów uczysz mnie,
na zawsze zostaną już w sercu mym.
2. Prawdziwe życie obce mi,
lecz teraz mogę iść drogą Twą.
I choć upadam, jeszcze upadam,
czuję, że jesteś, dodajesz sił.
Choć ta droga ciernista jest,
krwawe ślady zostają nie raz,
to ja przyrzekam tą drogą iść,
iść tam, gdzie Ojciec poprowadzi mnie. 3. Zbudzony ze strasznego snu,
radośnie poznać chcę Wolę Twą.
I nawet śmierć mnie już nie powstrzyma,
bo moje serce spotkało Cię.
Tobie przyrzekłem życie swe dać,
na Twój znak pójdę nawet na śmierć,
aż zakończy się walka ta,
aż dzień zwycięstwa ogłosisz nam.


9. Tam, gdzie mieszka Ojciec


1. Tam, gdzie mieszka Ojciec nasz,
woda życia źródło swe ma.
Idąc za światłem wiecznego dnia
opuszczamy ciemności.
Niechaj słowa te zabrzmią w sercu mym,
wiecznie niechaj trwa Boża miłość w nas.
Jego dumą staniemy się,
dziećmi Boga, co żyją w Nim.
Razem wejdziemy w cudowny świat
Raju odzyskanego.
2. Dom, gdzie mieszka Ojciec nasz
tronem życia wiecznego jest.
Zmartwychwstania nadszedł czas
długo oczekiwany.
Słowa Boga niech zabrzmią w sercu mym,
wiecznie niechaj Bóg nami cieszy się.
Jego dumą staniemy się,
dziećmi Boga, co żyją w Nim.
Razem wejdziemy w cudowny świat
Raju odzyskanego.
3. Dom, gdzie mieszka Ojciec nasz
wiecznym rajem dla wszystkich jest.
Błogosławieństwo tam czeka nas
dane nam przez Boga.
Słowa Boga niech zabrzmią w sercu mym,
wolą Boga jest zawsze chwalić nas.
Jego dumą staniemy się,
dziećmi Boga, co żyją w Nim.
Tańcząc wejdziemy w cudowny świat
Raju odzyskanego.


10. Pieśń Ogrodu

https://www.youtube.com/watch?v=cNn788t93HI&list=PL0EA9564AA12278AA&index=23

1. Do ogrodu Swego przychodzi Pan

tam zioła mają niezwykłą woń.
Tam lilie rosną i kwitną,
tam lilie rosną i kwitną.
Bożej łaski deszcz ożywczy spadł,
z woli Ojca odrósł winny krzew,
by życie dać tym co zmarli,
by życie dać tym co zmarli.
2. Niechaj sucha, jałowa gleba ta
źródlaną wodą napełni się,niech płodną ziemią się stanie,
niech płodną ziemią się stanie.
I pustynia kwiatem się okryje,
gdy Zbawca nasz pokona wrogów Swych.
Pan złączy cały Swój lud,
Pan złączy cały Swój lud.
3. Przyjdźcie bracia, których pokochał Pan,
poznajcie słodycz Jego słów,
by chodzić drogami Ojca,
by chodzić drogami Ojca.
Nasze troski i kłopoty niech
będą tylko tym, co wzbogaci nas,
by wreszcie wrócić do domu,
by wreszcie wrócić do domu.


11. Moje dziecko wróć do domu


1. Moje dziecko do mnie wróć,
jakże bardzo proszę cię.
Choć twój grzech głęboki jest
i choć ciężko dźwigać go.
Jednak Pan ci wszystko wybaczy,
wielką łaskę w sercu ma.
Serce Boga tak głębokie jest,
miłość Jego bez granic trwa.
2. Moje dziecko do mnie wróć,
jakże bardzo proszę cię.
Dzieci Swoich dzień po dniu,
szuka Bóg w tęsknocie Swej,
drzwi otwarte dla nich zostawił.
A pragnieniem Jego jest,
by wróciły wszystkie, bo ich ślad
w sercu Boga wiecznie trwa.
3. Moje dziecko do mnie wróć,
jakże bardzo proszę cię.
Chociaż ból, to w rękach Mych
ukojenie czeka cię.
Ścieżki twoje z cierni uwolnię,
proszę spocznij w sercu mym.
Wróćcie utracone dzieci Me,
dom otwarty dla was jest.


12. Idziemy do Źródła Życia


1. Przed nami ziemia Kanaan, maszerujemy tam
i zostawiamy wszystkie troski swe.
Oswobodzeni z grzechu, dziś czujemy wolni się
Idziemy tam, gdzie źródło życia jest.
Ref:
Wodo życia płyń, ze źródła życia płyń,
abyśmy w Bożej chwale mogli żyć.
Wędrujemy dziś do ziemi Kanaan, by w chwale z Bogiem już na zawsze być.
2. Drogę naszego życia teraz pokazuje nam,
w dzień dymu słup, a w nocy ognia blask.
O Panie, dziś Jordanu wody z Tobą chcemy przejść.
Idziemy tam, gdzie źródło życia jest.
Ref:
Wodo życia płyń .................
3. Z radością serca nasze dziś przyjmują mannę Twą.
Twój cenny pokarm siłę daje nam.
Nieważne są trudności, gdyż nadzieję dajesz Ty
Idziemy tam, gdzie źródło życia jest.
Ref:
Wodo życia płyń ...................


13. Wiosenny Ogród Miłości


1. Kłębiące się białe chmury
suną niebem z daleka,
a na ziemi młode pąki
w radosnej zieleni zjawiają się.
I ptaki też gromadzą się
o wiośnie śpiewają już
aaa....
słychać wszędzie gorącą pieśń,
moc stworzenia chwali dźwięczny trel.
2. Ogród pięknem swym zachwyca,
w kwiecie wiosny nurza się.
Młodzi chłopcy i dziewczęta
machając rękoma swą radość ślą,
a strumyk też pluskając gra,
przeszłości szepcze nam wieść
aaa....
w wartkim biegu kołysze się,
szumi, szemra, wiecznie wije się.
3. Wszyscy chłopcy i dziewczęta
Nowy Eden mają dziś,
z Prawdziwymi Rodzicami
w radości spotkania jednoczą się.
Za życie swe i nowy świt
miłości dobiega hymn
aaa....
miłość Ojca przenika świat,
lekko płynąc wszędzie niesie się.


14. Nasi Praojcowie

https://www.youtube.com/watch?v=nEWZxhbBD0w&list=PL97C908EB45E33A95
Nasi praojcowie chcieli stworzyć piękny świat,
aby spełnić ich marzenia trud wkładamy nasz.
Wzywa nas dziś nowa historia,
wieczny na nas czeka dom.
Chodźmy tam, gdzie Prawda
drogowskazem naszym jest. Jakże piękno ziemi naszej ku
Bogu zbliża nas!
Bóg napewno chciał,
by wiecznie trwał ten piękny raj.


15. Światło Łaski


1. Blask łaski Twej, świecący nam
rozjaśnia mroczną drogę mą.
Koi mój ból i mówi mi,
że miłością Ojciec jest.
Dam życie swe, miłość swą
Boże miłości, Ojcze nasz.
2. Choć Jego twarz, promienną twarz,
chmury przesłonić mogą mi.
To mimo chmur, wiem, że On jest,
Ojciec nasz, miłości Bóg.
Dam życie swe, miłość swą
Boże miłości, Ojcze nasz.
3. Choć sztormu fale unoszą mnie,
promyk nadziei w sercu drży.
Wiem, że jest ktoś, kto chroni mnie,
Bóg miłości ze mną jest.
Dam życie swe, miłość swą
Boże miłości, Ojcze nasz.
4. Wszystko przemija, wszystko ma kres,
lecz Jego światło wiecznie trwa.
Zawsze prawdziwy, Jeden jedyny
Bóg miłości, Ojciec nasz.
Dam życie swe, miłość swą
Boże miłości, Ojcze nasz.


16. Jedność


Jednością chcemy obdarzyć świat,
jednością śnimy każdego dnia.
W jedności życie każdego z nas,
jedności wreszcie przyjdź.
Jedności co zbawiasz ludzi,
jedności co zbawiasz każdy kraj,
jedności szybko tu do nas przyjdź,
jedności wreszcie przyjdź!
Wszystkie tłumaczenia: Joanna Ksycińska Yoshiaki ~1985 rok

https://www.youtube.com/watch?v=DvES-GHSuAE

A tą lubię... Come o ye friends to the garden of eden.

https://www.youtube.com/watch?v=C5MIqv9XMfc&index=1&list=PLAE7FA8E9A7B9DD6A

© 2018 by rosemary

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now