Kain i Abel

Zgodnie z doktryną Ruchu wszyscy pochodzimy od Kaina, zatem jesteśmy w połowie dziećmi szatana. Dlaczego? Otóż Kain pochodzi ze związku seksualnego Ewy i węża (Szatana). Albowiem Ewa zdradziła Adama z wężem, Zatem ojcem Kaina nie jest Adam lecz szatan Członkowi sekty każe się wierzyć , że ma w sobie krew złego, pochodzącą od Kaina (grzech pierworodny). Aby przywrócić równowagę, pozbyć się "złej" krwi należy połączyć się poprzez błogosławieństwo z wybranym prze sektę partnerem i w ten sposób powrócić do Boga. I zbudować idealną rodzinę. Jest to tzw restoration czyli odnowa.

Małżeństwo

Aranżowane małżeństwo jest z jednej strony aktem posłuszeństwa wobec mesjasza, z drugiej strony pełni funkcję "teologiczną". Oznacza powrót do ideału stworzenia. Jest równoznaczne z błogosławieństwami. Tylko w małżeństwie można bowiem rozmnażać się się i posiąść ziemię. Taki jest ideał stworzenia. Błogosławieństwo płodności, błogosławieństwo rozmnażania się, błogosławieństwo panowania.

Małżeństwo w sekcie nie spełnia się od razu, najpierw jest to tzw. okres narzeczeństwa. Jednakże czas trwania tego narzeczeństwa może być różny. W praktyce najdłuższy okres narzeczeństwa to 3 lata. Po okresie narzeczeństwa partnerzy mogą oddać się miłości fizycznej. Akt seksualny jest również podporządkowany  zasadom sekty. Seks odbyć się musi w  kolejne trzy dni , towarzyszyć temu powinien rytuał oczyszczenia tzn. małżonkowie muszą się myć 7 razy przed seksem... Podczas dwóch pierwszych aktów kobieta powinna być w pozycji "na górze", w trzecim wraca rzekomo do pierwotnej pozycji "na dole"Pozycja kobiety na górze symbolizuje upadek Ewy. A pozycja Adama dominację mężczyzny nad kobietą. Trzeba też zaznaczyć, że Moon w tej kwestii zmieniał zdanie. Jednak zawsze jest tak, że musisz być posłuszny i czynić w seksie tak jak on sobie tego życzył. Rodzina "moonistyczna" jest całkowicie podporządkowana sekcie. Moon w każdej chwili mógł odwołać małżonków jednego lub obojga na misję. Małżonkowie muszą mieć pozwolenie na założenie rodziny. Przypadkowa ciąża (zgoda na uprawianie seksu nie oznacza zgody na założenie rodziny) może oznaczać nakaz aborcji. To straszne ale taka sytuacja miała miejsce wg. exmoonies Craig Maxim.

Tragedia sześciu Mary

W początkowej fazie istnienia sekty Moon bardzo dosłownie traktował restoriation (odnowa). Uważał że seks z nim jest odnową. Sześć kobiet odbyło się z nim stosunek seksualny poprzez który zostały oczyszczone z grzechu.

https://www.youtube.com/watch?v=6n6Mnts_tkY

Twierdził , że ma uprawnienia do oczyszczania "złej krwi" pochodzącej od Lucyfera, oczyszczać grzech.

Od 1962 roku funkcję tę pełni ceremonia świętego wina, spożywanego podczas blessingu (błogosławieństwa).

Pikareum albo seksualne nadużycia

Pikareum oznacza ni mniej ni więcej oczyszczanie przez seks. Doktryna religijna Moona zakłada, że Ewa zgrzeszyła z szatanem, dlatego należy przywrócić równowagę i "prawdziwa" Ewa czyli członkini sekty musi uprawiać seks z mesjaszem w celu oczyszczenia się. Tak to niestety wygląda.

"Aby stworzyć nowe życie musisz dać więcej niż dałeś na początku. Płód pyta gdzie jest mój pierwotny świat? Gdzie ja należę? Płód wie, że znajduje się w upadłym ciele matki. Nasienie pochodzi od upadłego ojca, upadłe nasienie z upadłej miłości, życia i rodowodu. Płód cierpi męki. Bóg słyszy to. Czy Bóg żali się nad upadłym ciałem kobiety? Mówimy tu o całej ludzkiej rasie" (Moon 1999 r. - Belveder)

Więc tak : odkupienie zaczyna się w łonie matki. A więc seks z mesjaszem oznacza restoration czyli odnowienie, oczyszczenie.

© 2018 by rosemary

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now