Young Oon Kim: prof. Teologii systematycznej Zjednoczonego Seminarium Teologicznego

Nauka o Trójcy Świętej

Sprawą najwyższej wagi w Kościele Zjednoczeniowym jest rozumienie Boga jako istoty dwubiegunowej. Kościół nie przyjmuje dogmatu o Trójcy Świętej jako doktrynie powstałej w IV w. n.e.

Bóg Ojciec :
Kościół Zjednoczeniowy przyjmuje że Bóg w swojej dwoistości posiada pierwiastek męski i żeński. Jest to fakt uniwersalny odwołujący się do dwoistej natury Boga. Wiara w Boga Ojca-Matkę w XIX w. wzbudzała wielkie emocje , powszechnie krytykowana i uznana za herezję. Wiarę taką miały Mary Baker Eddy i Ann Lee.
Istnieją podobieństwa w rozumieniu Boga – Ojca w Kościle Zjednoiczenia , taoizmie i konfucjanizmie. A nawet w hinduizmie gdzie mowa jest o bogini – matce.
Bóg musi istnieć w swojej dwubiegunowości, ponieważ męski i żeński charakter Boga wyraża Jego doskonałość. Wyraża się w tym perfekcyjna jedność. Doktryna dwoistej natury Boga nie jest czymś dziwnym i niezwykłym lecz raczej jest potwierdzeniem ważności teologii.

Syn Boży :


Kościół Zjednoczenia odrzuca boskość Chrystusa „Boska Zasada” mówi „Jezus jako człowiek może być uznany jako drugi Bóg (wyobrażenie Boga), ale to nie oznacza samego Boga”. To oznacza, że pierwotnym celem przyjścia na świat Jezusa było założenie Królestwa Bożego na Ziemi. Jezus powinien był założyć perfekcyjną (idealną) rodzinę z idealną żoną i dziećmi. W wyniku nieporozumienia Jezus został ukrzyżowany zanim zdążył to uczynić. Dlatego jest władny ofiarować nam tylko częściowe zbawienie. Pełne zbawienie to przyłączenie się do następnego Adama czy Pana Drugiego Adwentu.

Wyjaśnia to Boska Zasada
“Śmierć na krzyżu nie była pierwotną misją Chrystusa jaką powierzył mu Bóg. Zrozumienie kwestii zbawienia w tym świetle jest sprawą drugorzędną i prowadzi jedynie do zbawienia duchowego. Nie ma nikogo, który byłby w ten sposób oczyszczony z grzechu pierworodnego. To jest przyczyna, dla której Mesjasz musiał powrócić na ziemię. Aby zlikwidować grzech pierworodny i założyć Królestwo Boże na ziemi wypełniając tym samym cel Bożego stworzenia"

 

Duch Święty :

Duch Święty nie jest osobą odrębną, niezależną od Boga –Ojca. Duch Święty po prostu przekazuje zbawcze ożywienie. Jest męski, żeński bezosobowy. Jak sam Bóg. Duch jest niewidoczny i niematerialny , jasne światło albo pole magnetycznej energii.

Główny cel

Według teologii kościoła zjednoczenia głównym celem człowieka jest małżeństwo i perfekcyjna rodzina. To obecnie nie może być osiągnięte ponieważ Jezus nie oferuje pełnego Zbawienia. Nowa era nastała w roku 1960. W tym roku miało miejsce wesele Baranka, przepowiedziane w 19 rozdziale Apokalipsy Jana. Dlatego Pan Drugiego Adwentu i jego żona zostali Prawdziwymi Rodzicami dla ludzkości. (Małżeństwo Moona z Hak Ja Han) Ten mesjasz zaloży doskonałą rodzinę, której nigdy nie założył Jezus. A inne doskonałe rodziny stworzą doskonałe społeczeństwo.

Według Kościoła Zjednoczeniowego 25. 000 par zostało pobłogosławionych przez Moona z 120 krajów.

Księga

Głównym dziełem teologicznym Kościoła Zjednoczeniowego jest Boska Zasada, aczkolwiek nie mówi całej prawdy.
Boska Zasada jest częścią nowej prawdy, z czasem prawda objawiona zostanie dalej i głębiej.

Wszystko w jednym :

http://dp-outreach.com/#

Jednym z dowodów na to, że Ruch nie jest "wyznaniem" chrześcijańskim jest wiara Moona w ... reinkarnację. Jak podałam w historii Ruchu Monn stracił swojego syna. Moon wierzył, że jego syn reinkarnował się w osobie Afrykańczyka o imieniu Kleofas. Jest to postać bardzo kontrowersyjna, ponieważ nadużywa swojej władzy stosując przemoc fizyczną. Przyczyną dla której stosuję przemoc fizyczną (bicie ludzi) są ich grzechy. Działo się to przy pełnej akceptacji "ojca". Bo Hi Pak został tak pobity , że trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu. Ja już pisałam Ruch wierzy, że Moon kontaktuje się ze światem duchowym. Zwykły człowiek nie jest w stanie się kontaktować ze światem duchów ponieważ żyje w upadłym świecie. Po odnowie świata każdy osiągnie stan, w którym będzie się mógł kontaktować ze swoim zmarłym bliskim. W takim razie pytam się : dlaczego Moon nie kontaktuje się ze swoim synem w świecie duchowym  a wierzy w jego reinkarnację tu na ziemi. Po co zatem Moonowi reinkarnacja?

Przeciętny moonista zawsze powie, że jego wiara jest oparta na Biblii. Oczywiście sam  w to wierzy. Jednakże nie jest to prawda! Zobaczmy

Izajasza 40 :8 (Biblia)

"Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowa Pana trwają na wieki" czyli Biblia jest  słowem Bożym dla wierzącego.

Natomiast Słowo Boże to dla moonisty są następujące księgi

1.Boska Zasada
2.Zarys Zasady Poziom 4
3. Kościół domowy
4. Błogosławieństwo i Idealna Rodzina
5. Boża wola i świat
Księgarnia online HSA Publication

http://www.hsabooks.com/
Istnieje 15 tomów mów Moona zredagowanych i luźno przetłumaczonych na angielski przez Hoon Dok Hae. Zawierają mowy Moona, cokolwiek i kiedykolwiek on powiedział. To świadczy o tym jak wielką wagę przykłada się do jego słów. Albowiem każdy moonista musi wierzyć, że słowa Moona są słowami samego Boga. I tak wierzy. To nie Biblia stanowi zatem słowo Boże dla moonisty lecz słowa Moona, pozostające zresztą często w sprzeczności ze Słowem Bożym, najbardziej drastyczną sprzecznością jest dla mnie stwierdzenie Moona o budowaniu idealnego świata i bezgrzesznych prawdziwych dzieciach, gdy Biblia mówi , że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Coś wręcz przeciwnego!

Moon to mesjasz, reinkarnacja Boga, podkreślmy to.

Faktycznie we wstępie do "Tradycji", która jest oparta na nauczaniu Moona. Objaśnia tradycję, religijne rytuały oraz pozycję doktrynalną Ojca Rev (wielebny) Chung Hwan Kwak jeden z czołowych przywódców-liderów pisze następująco.

"W każdym aspekcie naszego życia w wierze ostatecznym autorytetem są słowa Ojca"  (tł. z ang. moje) I ta zasada tyczy się moonisty.

Zwróćmy uwagę na słowa "w każdym aspekcie". Moon wymagał ślepego posłuszeństwa.

Moon o modlitwie. 22 czerwiec 1988 r. (tł, z ang. Bo Hi Pak)

Po pierwsze, przyzwyczailiście się, że podstawowy wzór waszego życia w wierze to fakt, że nie musicie modlić się wiele, ponieważ wszystko co czynicie jest modlitwą. Modlicie się, Bóg wnet odpowiada. Wówczas macie pewność, że to co czynicie jest zgodne z wolą Bożą i z Wszechświatem. Módlcie się wówczas gdy upadacie. Módlcie się o siłę.

W waszym przypadku powiedzcie mi , ja wiem o modlitwie o wiele więcej niż wy, ponieważ ja potrafię się modlić a wy po prostu podążajcie za mną. Za tym co mówię. Taka postawa i działanie jest rozsądniejsza niż wasza indywidualna modlitwa"

(tł, z ang. Bo Hi Pak, tł. z ang. moje)

Bo Hi Pak - krótka notka

Bo Hi Pak

 

 

Urodził się 18 sierpnia 1930 (Korea)

Błogosławieństwo 1 marca 1961

1950 Akademia Wojskowa, udział w wojnie koreańskiej

1952-1955 : Służy w Armii Koreańskiej Szkoły Piechoty jako instruktor

1955-1956 : Filologia Angielska w Szkole dla attache wojskowych

1964 : otrzymuje rangę podpułkownika

1965 : wysłany na misję do Stanów Zjednoczonych

1974 : główny ewangelista i dyrektor ogólnoświatowej krucjaty, prawa ręka Moona

Pełnił i pełni szereg funkcji : m. in. przewodniczący Washington Times

© 2018 by rosemary

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now